Unit Pembangunan & Penyenggaraan

Ditulis oleh; Unknown on

Unit Pembangunan dan Penyenggaraan adalah unit yang bertanggungjawab untuk mengenalpasti kerja-kerja penyenggaraan, menaiktaraf bangunan, penyenggaraan sistem, penyenggaraan kemudahan, mengurus pembelian alatan penyenggaraan berkala dan menjalankan penyenggaraan berkala. Unit Pembangunan dan Penyenggaraan juga akan memantau projek-projek yang sedang dalam pelaksanaan oleh kontraktor bagi memastikan Politeknik Muadzam Shah berada dalam keadaan yang kondusif, selesa , sempurna dan selamat.

Objektif

1. Memastikan jadual perancangan kerja yang ditetapkan dilaksanakan sekurang-kurangnya 85% dalam tempoh setahun.
2. Memastikan staff UPP dapat menyiapkan kerja-kerja yang diadukan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh aduan dibuat.

Fungsi

Unit ini bertanggungjawab bagi mengenalpasti kerja-kerja penyenggaraan bangunan, penyenggaraan sistem, penyenggaraan kemudahan, mengurus pembelian peralatan, penyenggaraan berkala serta mengurus skop kerja menaiktaraf bangunan.

{ 0 comments... read them below or add one }

Post a Comment