Unit Kewangan

Ditulis oleh; Unknown on

Unit Kewangan berperanan dalam menguruskan peruntukan, perbelanjaan dan bayaran dalam semua aspek mengikut ketetapan prosedur/peraturan yang sedang berkuatkuasa secara sistematik dan memastikan semua akaun diselenggara dengan betul. Unit Kewangan juga menyediakan Anggaran Perbelanjaan Mengurus setiap dua tahun sekali bagi Politeknik Muadzam Shah dengan dibantu oleh jabatan dan unit bagi memastikan perbelanjaan yang dilakukan adalah berdasarkan perancangan yang dibuat. Unit Kewangan diketuai oleh Pegawai Eksekutif Tertinggi dan dibantu oleh  Penolong Akauntan.

Objektif Unit

Melaksanakan segala Urusan Kewangan dan Perakaunan mengikut fungsi utama dengan mengurangkan teguran-teguran dari Jabatan Akauntan Negara (JAN) sebanyak 25% dalam setiap 3 bulan. Ianya bertujuan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan di Unit Pentadbiran Kewangan Bahagian Kewangan.

{ 0 comments... read them below or add one }

Post a Comment